กิจกรรม RUN for BEN 16 ธันวาคม 2561 เบ็ญจะมะมหาราช ปิดฉากลงอย่างประทับใจ อบอุ่นด้วยความรักความผูกพันของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ผู้มีอุปการะคุณทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมวิ่งการกุศลอย่างล้นหลามจริง ๆ ขอชมเชยทีมงาน

คณะครูและบุคลากร ทุกคณะ/ทุกกลุ่มสาระ/ทุกคน ทุ่มเทเสียสละเต็มกำลัง เต็มศักยภาพ ร่วมกายร่วมใจ เพื่อเบ็ญจะมะฯ ๆ ของเรา ขอบคุณมากครับทุกคน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th