พิธีอัญเชิญถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชนะเลิศเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ของสหพันธ์เชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย วันที่ 1-2 ธันวาคม2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยนายสฤษดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัอุบลราชธานีประธานในพิธี ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th