กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "พิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ" ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม หน้าอาคาร 8 (อาคาร 7 รอบพระชนมพรรษา)

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาตลอดทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในตลอดช่วงเช้าของการจัดงาน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th