นศท.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ณ มทบ.22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th