ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ  ครูผู้สอนภาษาเยอรมัน พร้อมนักเรียนนำเสนอผลงาน ตามโครงการของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 โดย..นางสาวนันท์นภัส ธรรมเจริญ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเทศ ในการแข่งขันร้องเพลงภาษาเยอรมัน ประจำปี 2561

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th