วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่(6 ชั้น) เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียน โดย นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

นอกจากนี้ยังมี ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช ตัวแทนเบ็ญจะมะมหาราชสมาคม คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการนักเรียน ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เวลา 07.09 น. ณ บริเวณ หน้าอาคารเรียนหลังใหม่(6 ชั้น)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th