กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดประชุมผู้ปกครองโครงการ EP และ FLAP โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด 1/6/2562 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และได้เชิญวิทยากร

แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่...คุณครูสมศักดิ์ สมเสนาะ คุณวัชราภรณ์ ขจัดพาล (ป.โท Executive MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.ณัฐนันท์ ศุภดล (อดีตนักเรียนทุน กพ ป.เอก วิศวกรรมศาสตร์ University of London ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ) พร้อมด้วย คุณรวมทรัพย์ ลอยหาและคุณพิศมัย หวังผล ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ FLAP ปีการศึกษา 2562 ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกและการเตรียมตัวสอบเรียนต่อ”

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th