วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกิจกรรมพร้อมพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยในช่วงเช้าร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และลงนามถวายพระพร ที่หอประชุมไพรพะยอม จากนั้นช่วงเวลา 18.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th