วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมยังต่างประเทศ ประจำปี 2562-2563

โดย นางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นผู้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนเดินทางไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมยังต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา ที่ห้องบริหารกิจการนักเรียน พร้อมทั้ง นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (โครงการ EP และ FLAP) ได้แนะนำครูภาษาญี่ปุ่นคนใหม่ ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่แทนครูอีกท่านที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th