วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมโครงการอาเซียนยั่งยืน "เยาวชนเบ็ญจะมะมหาราชก้าวไกลสู่อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานในพิธีเปิดงานและผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมแต่งกายสีสันสวยงามตามวัฒนธรรมการแต่งกายประเทศต่างๆในอาเซียน ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ชมขบวนพาเหรดจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกวดคู่ขวัญอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น ม.4 การจัดซุ้มอาหารนานาประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ถือเป็นกิจกรรมที่มีนักเรียนสนใจและเข้าร่วมชมงานอย่างล้นหลาม พร้อมทั้ง กลุ่มนักเรียนได้จำทำซุ้มอาหารเพื่อจำหน่ายให้แก่ครู , เพื่อนๆนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดทั้งวัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th