กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง และว่าที่ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยและวางพานพุ่ม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถวายราชสดุดีและเครื่องสักการะบูชา ต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th