วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. งานแนะแนวร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองจัดโครงการ Road to Success เชิญครูคณาธิป สุนทรรักษ์ หรือครูลูกกอล์ฟ วิทยากรรับเชิญพิเศษมาถ่ายทอดวิชาภาษาอังกฤษ GAT

เสริมความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 และนอกจากจะมาติวเสริมให้กับนักเรียนแล้ว  ยังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 5 ทุนอีกด้วย

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th