ตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทุกห้องเรียน) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

และว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ในวันพุธที่​ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00​ น. ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธร ภาค 3 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th