วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชาและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.ต้น , ลูกเสือวิสามัญ ม.ปลาย เข้าร่วมพิธี เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ , ลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงปกครองบ้านเมืองประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะพระองค์มีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองเป็นคติสร้างสำนึกให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของชนชาวไทยทั้งชาติ ดังนั้นพสกนิกรจึงได้พร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “พระมหาธีรราชเจ้า”

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th