นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำคณะข้าราชการครู , บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกอบพิธีเนื่องในวันชาติ , วันพ่อแห่งชาติ

และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (5ธันวาคม) ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม เวลา 08.15 น. ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th