วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพรพิทักษ์ จันดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน , คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ร่วมให้การต้อนรับ นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และนางอรุณี ทองผุด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เช่นกัน...ทั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารและผู้มีเกียรติ เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับท่านทั้งสองอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th