โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจัดพิธีต้อนรับ นายนพรัตน์ ทองแสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ลำดับที่ 25) อย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร

คณะครูจากโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เดินทางมาส่งที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมสักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 4 จุดและเข้าร่วมพิธีต้อนรับบนหอประชุมเบญจานุสรณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติ ผู้อาวุโส อดีตครูเกษียณ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการอย่างคับคั่ง อาทิ ... นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต , พลเอกนิรุทธ เกษศิริ , อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และอีกหลายๆท่านที่มิได้กล่าวนาม

<<ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่>>

<<ประมวลภาพวิดีโอ>> 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th