นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ รด.จิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ(เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)

โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับหมวกพระราชทาน , ผ้าพันคอพระราชทาน มีทั้งหมด 370 นาย รวมทั้งครูผู้ดูแลการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

  

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th