18 ตุลาคม 2563
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมงานกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมณีวนาราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธี
 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th