กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยนายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช , คณะกรรมการสถานศึกษา , เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม , อดีตข้าราชการครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราขช , ศิษย์เก่าโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้องละ2 คน , นศท.และชุดตรวจวินัย 7 คน , ลูกเบ็ญฯจิตอาสา 3 คน , กรรมการนักเรียน 3 คน , ตัวแทนห้อง ม.1/1 , 2/1 , 3/1 , 4/1 , 5/1 ,6/1 ห้องละ 3 คน , วงโยธวาทิตโรงเรียน พร้อมทั้งนักเรียนที่สมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม 229 คน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://photos.app.goo.gl/dxSBLQ9sqZGNT5cK7

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th