นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกับหน่วยงานจังหวัด และอำเภอวารินชำราบ >> ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช) ณ สถานีรถไฟห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th