วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โครงการพิเศษ AP (Advance Program)  #จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นสูง สำหรับนักเรียน AP ตามหลักสูตรสมาคมคณิตศาสตร์ ม.1 , ม.2 , ม.3 >>> และเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยครูโกเมน อรัญเวศ หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูวิทยากรในกลุ่มสาระฯ 10 ท่าน ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ สอนเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียน ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th