ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง เนื่องในงาน "วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ และ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2 >>> คลิก

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3 >>> คลิก

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.4/3-10 และ ม.4/11-18 >>> คลิก

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.5 >>> คลิก

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.6 >>> คลิก

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th