โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSP) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้จัดกิจกรรม "ค่ายนักประดิษฐ์เส้นทางสู่ฝันนัก IT" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
พิธีเปิดค่าย โดย นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
กิจกรรมพับจรวดเข้าเป้า
กิจกรรม เกม เพลง สันทนาการ ละลายพฤติกรรม
กิจกรรมออกแบบหอคอยสูงจากหลอดพลาสติก
กิจกรรมออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์เดินได้
วิทยากรโดย คุณครูปัญญา สัมพะวงค์ จากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี วิทยากร สพฐ.
กิจกรรมสะท้อนคิด
กิจกรรมเกมไม้ไผ่ฯลฯ
โดยทุกกิจกรรมล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีเหตุและผล

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th