10 พฤศจิกายน 2563 - ประมวลภาพกิจกรรม นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะผู้บริหารในสังกัด สพม.29 ้
ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.สพม.29 และ รอง ผอ.สพม.29 เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพม.29" ได้แก่ >> นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.29  นายบรรเพ็ญ เครือประสาร , นายวีระศักดิ์ พลมณี ,นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ (3 ท่าน) ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพม.29 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th